Ακίνητα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιόπιστη πραγματική και νομική υποστήριξη κατά την σύναψη των συμβάσεων για αγορά και ενοικίαση επαγγελματικών και ιδιωτικών ακινήτων στην Ελλάδα και στην Γερμανία και σε άλλες χώρες

 

Νομική υποστήριξη στην διαχείρηση του ακινήτου μετά την απόκτησή του, όπως επίλυση φορολογικών θεμάτων, αλλά και στο τομέα της ανοικοδόμησης ή της αντιπαροχής πρακτική υποστήριξη μέσω του δικτύου των συνεργατών μας.
Ειδικότερα, η ενασχόλησή μας εκτείνεται από την δυνατότητα, μέσω της καλής γνώσης της αγοράς, εύρεσης κατάλληλου σε σχέση με το σκοπό εκμετάλλευσης και άρτιου πολεοδομικά ακινήτου και τη διενέργεια του πρώτου ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας του έως και την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου, διασφαλίζει απόλυτα τα δικαιώματα σας ως συμβαλλομένων με σεβασμό στη βούληση σας.
Το Real Estate ή σύμφωνα με την ερμηνεία του στα ελληνικά «αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας», παρά τη στασιμότητα που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια και την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία των τιμών των ακινήτων, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εγχώριων και ξένων επενδυτών. Η αγορά αυτή σαν πεδίο επενδύσεων, real estate investment, όπως αποκαλείται, λόγω των χαμηλών τιμών των ακινήτων συνιστά, παρά το υψηλό ρίσκο, μια επενδυτική ευκαιρία καθώς είναι χαμηλού κόστους επένδυση μακροχρόνιας τοποθέτησης με δυνατότητα υψηλών αποδόσεων. Οι δικηγόροι που στελεχώνουν το γραφείο μας είναι σε θέση να προτείνουν σε Έλληνες ιδιώτες του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και σε επενδυτές ανεξαρτήτως εθνικότητας, ακίνητα που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια με εξειδίκευση σε εκείνα που λόγω θέσης μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποδώσουν κέρδη ως ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και ως πολυτελείς κατοικίες.

Απόκτηση ακίνητου περιουσιακού αντικειμένου

Από το 2005 όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεώθηκαν να υποβάλουν ετησίως δήλωση ενώπιον της κατά τόπου αρμόδιας φορολογικής αρχής. Με νέα όμως ρύθμιση που ισχύει από τον Αυγουστο του 2015 η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνο όταν ο ιδιοκτήτης ακινήτου έχει εισόδημα στην Ελλάδα. Η πολυπλοκότητα όμως των ρυθμίσεων και η συνεχής αλλαγή αυτών καθιστά επιτακτική την συμβουλευτική υποστήριξη από δικηγόρο και φοροτεχνικό για την εξεύρεση λύσης σε κάθε περίπτωση.

Το έτος 2010 υπεβλήθη στην ακίνητη περιουσία για πρώτη φορά μια φορολογική επιβάρυνση, η οποία απαντάται με αυτή τη μορφή σε πληθώρα άλλων κρατών. Κατόπιν πολλών μεταβολών και τροποποιήσεων του χαρακτηρισμού της επιβάρυνσης, η νέα φορολογική επιβάρυνση έλαβε τελικώς την ονομασία Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Εν.Φ.Ι.Α.). Εξάλλου από το έτος 2010 απαιτείται πλέον για κάθε αγορά οικοδομής η προσκόμιση στις αρμόδιες Αρχές και η προηγούμενη της αγοραπωλησίας έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ακινήτου, που δίνει την ενεργειακή κλάση αυτού. (βλέπε και φορολογικό δίκαιο)