Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο κ. Καρκαζής είναι σύμβουλος, υπεύθυνος για την Ελλάδα, του Δικτύου των Γερμανών Εθνικών Εμπειρογνωμόνων E.V.
Είναι, επίσης, σύμβουλος Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξωτερικού Εμπορίου (BWA) για την Ελλάδα.

Το γραφείο μας έχει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με διακεκριμένους συμβούλους άλλων ειδικοτήτων (φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους, μηχανικούς κ.ά.) προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες του ολοκληρωμένες και πιο συμφέρουσες για αυτούς λύσεις σε τομείς όπως:

// Ακίνητα στην Ελλάδα, την Γερμανία και Αυστρία

// Ίδρυση εταιριών στην Ελλάδα, Γερμανία και Αυστρία

// Οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων

// Φορολογικές υπηρεσίες σε συνεργασία με λογιστικά γραφεία

// Eκθέσεις εμπειρογνωμόνων και εξασφάλιση πληροφοριών

 

Με βάση την μακρόχρονη εμπειρία μας, ιδιαίτερα στις γερμανόφωνες χώρες και στην Ελλάδα, που επεκτείνεται πέρα από τις νομικές πτυχές, είμαστε στη διάθεση σας, τόσο για να σας συμβουλέψουμε για νομικές υπηρεσίες, όσο και για να σας υποστηρίξουμε στην ανάπτυξη στραγηγικών ή στην προκαταρκτική συλλογή πληροφοριών. Συνεργαζόμαστε με τους κατάλληλους ειδικούς για κάθε πεδίο τόσο στις γερμανόφωνες χώρες όσο και στην Ελλάδα.