Ποινικό Δίκαιο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολύχρονη είναι η απασχόλησή μας με όλες τις πτυχές του ποινικού δικαίου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια όπως Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησος, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε κάθε στάδιο και διαδικασία της ποινικής δίκης για κακούργημα, πλημμέλημα, σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων και άμεση νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε αυτόφωρα αδικήματα.

 

Ιδιαίτερα σκόπιμο, ωστόσο, είναι να αναφέρουμε την υπεράσπιση αλλοδαπών (Γερμανών, Αυστριακών και Ελβετών) που κατά την παραμονή τους ή τη δραστηριοποίηση τους στην Ελλάδα υποπίπτουν σε παραβιάσεις του κοινού ποινικού δικαίου ή Ειδικών Ποινικών Νόμων (Διεθνές Ποινικό Δίκαιο).

Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε την πολύχρονη ενασχόλησή μας με ποινικές υποθέσεις ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν υποθέσεις σημαντικών θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων, παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου, οργανωμένων οικονομικών εγκλημάτων, όπως επίσης και με πολύκροτες υποθέσεις κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα που όμως απασχόλησαν και απασχολούν τα ελληνικά και τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης

// focus